TO20E Tolosa > Anoeta > Alkiza

2020ko irailan eguneratua

Eskaripeko linea. Eskaririk ez badago zerbitzurik ez da egongo.

Astelehenetik ostiralera, urte osoan, uztaila eta abuztua ezik

Jatorria edo helmuga Alkiza denean bakarrik.


TOLOSA ANOETA ALKIZA ANOETA TOLOSA
7:05 7:10 7:15 7:25 7:35
08:10 08:20 08:30 08:40 08:50
09:30 09:40 09:50 10:00 10:10
12:10 12:20 12:30 12:40 12:50
14:30 14:40 14:50 15:00 15:10
15:10 15:25 15:35 15:45 15:55
16:45 16:55 17:05 17:15 17:25
18:00 18:10 18:20 18:30 18:40
19:40 19:50 20:00 20:10 20:20

Ordutegi hau urte osoko larunbatei eta uztaila eta abuztuko lanegunei dagokio

Jatorria edo helmuga Alkiza denean bakarrik.


TOLOSA ANOETA ALKIZA ANOETA TOLOSA
08:10 08:20 08:30 08:40 08:50
09:30 09:40 09:50 10:00 10:10
12:10 12:20 12:30 12:40 12:50
14:30 14:40 14:50 15:00 15:10
16:45 16:55 17:05 17:15 17:25
18:00 18:10 18:20 18:30 18:40
19:40 19:50 20:00 20:10 20:20

Jatorria edo helmuga Alkiza denean bakarrik.


TOLOSA ANOETA ALKIZA ANOETA TOLOSA
08:10 08:20 08:30 08:40 08:50
12:10 12:20 12:30 12:40 12:50
16:45 16:55 17:05 17:15 17:25
19:40 19:50 20:00 20:10 20:20